Şirket kültürümüzün temelini ortak değerler oluşturur.

İnsan Kaynakları Politikamız, Vizyon, Misyon ve Kurumsal değerlerimizi tüm süreçlerimize yansıtacak şekilde ve en önemli sermayemizin insan kaynağı olduğunun bilinciyle oluşturulmuştur.

ÇÖZÜM ODAKLILIK

Çözüm odaklıyız, problemleri çatışma kaynağı olarak görmeyiz.

GÜVENİLİRLİK

Her türlü yükümlülüğümüzü yasal düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştiririz.

YENİLİKÇİLİK

Çalışanlarımıza ve teknolojiye yatırım yapar, kalitemizi sürekli gelişimle sürdürürüz.

MÜŞTERİ ODAKLILIK

Müşterilerimizin memnuniyetini her zaman beklentilerinin üzerinde sağlamayı hedefleriz.

AÇIKLIK, ŞEFFAFLIK

Her durum ve alternatifi adil, dürüst ve tarafsız değerlendirmeyi yönetim sürecimizin etik bir zorunluluğu olarak görürüz.

EKİP ÇALIŞMASI

Etkin ekip çalışmasına inanır, karşılıklı güven ve saygı içinde tek vücut halinde çalışırız.

SOSYAL SORUMLULUK

Topluma, doğal çevreye ve insanlığa yararlı olmak için azami çaba gösteririz.

GİZLİLİK

Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz.