İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız, Vizyon, Misyon ve Kurumsal değerlerimizi tüm süreçlerimize yansıtacak şekilde ve en önemli sermayemizin insan kaynağı olduğunun bilinciyle oluşturulmuştur.

Hedefimiz

Nitelikli iş gücünün çalışmak için tercih ettiği bir şirket olmak ve "En İyi" leri bünyemize katmak, Çalışanlarımızın en verimli şekilde değerlendirileceği, devamlılığının ve bağlılığının sağlanacağı sistemleri oluşturmak, Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamaktır.

Bu kapsamda temel ilkelerimiz;

* Şirketimizi geleceğe taşıyacak insan kaynağını, şirket değerlerimize sahip, gelişim potansiyeli yüksek, esnek ve değişime pozitif katkıda bulunabilecek kişiler arasında eşit fırsat ilkesi ve şeffaf bir işe alım süreciyle işe almak,

* Çalışanlarımızın sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak, şirket içi görevlendirme ve rotasyon uygulamalarını artırmak,

* Şirket hedefleri doğrultusunda ihtiyaçları tespit edip, kariyer gelişim planlarına yönelik gerekli aksiyonları almak,

* Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak, adil, sistemli, anlaşılır ve ölçülebilir performans yönetim sistemi ile çalışan performansını düzenli olarak artırmalarını sağlamak

* Çalışanlarımızın katkısını, başarısını ve performansını organizasyona kattığı değer doğrultusunda ödüllendirme

* Çalışan memnuniyetini üst düzeyde tutarak, etkin, etkili ve motive edilmiş bir organizasyon oluşturmak, kurumsal bağlılık ve ait olma hissini geliştirmek

* İş sağlığı, iş güvenliği ve çevre bilincinin ön planda olduğu, bir çalışma ortamını sağlamak ve sürekli kılmak sağlamak

* Şirket başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için tüm insan kaynakları uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirmek, güncellemek ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırmak